ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐ

ԹԱԳԱՒՈՐՆ ՈՒ ԵՐԵՔ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆՆԵՐԸ

ԹԱԳԱՒՈՐՆ ՈՒ ԵՐԵՔ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆՆԵՐԸ

Ժամանակին իմաստուն թագաւոր մը կար, որ ունէր երեք խորհրդական։ Թագաւորը կ'ուզէ անոնցմէ մէկը ընտրել ...

կարդալ ամբողջութեամբ
ԴԷՊՔԻ ՄԸ ԴՐԱԿԱՆ ԿՈՂՄԸ

ԴԷՊՔԻ ՄԸ ԴՐԱԿԱՆ ԿՈՂՄԸ

Ժամանակին թագաւոր մը կար, որ շատ կը սիրէր որսորդութիւնը։ Ան իր ազատ ժամանակին մեծ մասը կ'անցընէր պալատին մօտ ու անկէ հեռու գտնուող անտառներու մէջ:

կարդալ ամբողջութեամբ
ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ՆԿԱՐԸ

ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ՆԿԱՐԸ

Ժամանակին թագաւոր մը կար, որ մէկ աչք եւ մէկ ոտք ունէր, բայց շատ ազնիւ, բարի ու խելացի էր

կարդալ ամբողջութեամբ
ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ ԾԱՌԸ

ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ ԾԱՌԸ

Փոքրիկ տղեկ մը, երբ կը պտըտէր հանրային պարտէզին մէջ, կը տեսնէ ծառ մը, որուն վրայ գրուած էր.

կարդալ ամբողջութեամբ
ՈՒՍՈՒՑԻՉԻՆ ՀՆԱՐՔԸ

ՈՒՍՈՒՑԻՉԻՆ ՀՆԱՐՔԸ

Վահան 12 տարեկան էր: Ան 7-րդ դասարանի նորեկ աշակերտ մըն էր Սահակ Պարթեւեան դպրոցին մէջ: Սակայն, զբօսանքին ոչ ոքի հետ կը խօսակցէր, ընկերներուն խաղերուն չէր մասնակցեր:

կարդալ ամբողջութեամբ
ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊՈՒԿԸ

ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊՈՒԿԸ

Ժամանակին մարդ մը կար, որ շատ հարուստ էր, բայց հարստութիւնը չէր, որ զինք իւրայատուկ կը դարձնէր, այլ ազնւութիւնն ու առատաձեռնութիւնը։

կարդալ ամբողջութեամբ
ԵՐԿՈՒ ԹՈՒԹԱԿՆԵՐԸ

ԵՐԿՈՒ ԹՈՒԹԱԿՆԵՐԸ

Մայր ու հայր թութակներ ծառի մը քով բոյն շինած էին եւ կ’ապրէին իրենց երկուորեակ փոքրիկներուն հետ։

կարդալ ամբողջութեամբ
ՔԱՐԱԿՈՓԸ

ՔԱՐԱԿՈՓԸ

Ժամանակին քարակոփ մը կ’ապրէր փոքր գիւղի մը մէջ։ Ամբողջ օրը կ’աշխատէր, քարեր կը կտրէր եւ անոնց կու տար յաճախորդներուն պահանջած ձեւը։ Ձեռքերը կոշտացած էին, իսկ հագուստները՝ աղտոտ ու պատռտուած։

կարդալ ամբողջութեամբ
ԿԱՊԻԿՆ ՈՒ ԿՈԿՈՐԴԻԼՈՍԸ

ԿԱՊԻԿՆ ՈՒ ԿՈԿՈՐԴԻԼՈՍԸ

Ժամանակին կապիկ մը կար, որ կ’ապրէր ծովեզերքը գտնուող խնձորենիի մը վրայ

կարդալ ամբողջութեամբ
ՊԱՐԻԿԻՆ ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ՆՈՒԷՐԸ

ՊԱՐԻԿԻՆ ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ՆՈՒԷՐԸ

Երկու փոքրիկներ՝ Նարեկ եւ Կարէն, կը խաղային միասին, երբ պարիկ մը յանկարծ կ’երեւնայ ու կ’ըսէ

կարդալ ամբողջութեամբ
ՀՈՂԱԳՈՐԾԸ ԵՒ ՀՈՐԸ

ՀՈՂԱԳՈՐԾԸ ԵՒ ՀՈՐԸ

Հողագործ մը հոր մը կը գնէ իր դրացիէն, որպէսզի ջուր ունենայ իր ագարակին համար։

կարդալ ամբողջութեամբ
ԹԱԳԱՒՈՐԸ ԵՒ ՍԱՐԴԸ

ԹԱԳԱՒՈՐԸ ԵՒ ՍԱՐԴԸ

Արտաւազդ քաջ թագաւոր մըն էր։ Ան յաճախ կը յաղթէր իր թշնամիներուն։

կարդալ ամբողջութեամբ
ԱՂԻ ՎԱՃԱՌՈՐԴԸ ԵՒ ԻՐ ԷՇԸ

ԱՂԻ ՎԱՃԱՌՈՐԴԸ ԵՒ ԻՐ ԷՇԸ

Ժամանակին աղի վաճառորդ մը կար, որ մօտակայ քաղաքէն աղ կը գնէր ...

կարդալ ամբողջութեամբ
ՓԻՂԻՆ ԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

ՓԻՂԻՆ ԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

Փիղ մը միայնակ կը թափառէր անտառին մէջ եւ ընկերներ կը փնտռէր։

կարդալ ամբողջութեամբ
ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ ԱՄԻՍՆԵՐԸ

ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ ԱՄԻՍՆԵՐԸ

Ժամանակին այրի կին մը կար, որ ունէր երկու դուստր՝ Մարիա, որ իր հարազատ աղջիկն էր, եւ Մեղրի, որ ամուսինին առաջին կինէն էր։

կարդալ ամբողջութեամբ
ԱՌԻՒԾԻՆ ՄՌՆՉԻՒՆԸ

ԱՌԻՒԾԻՆ ՄՌՆՉԻՒՆԸ

Ժամանակին առիւծ մը կար, որ չէր կրնար մռնչել։ Միւս կենդանիները ասկէ տեղեակ չէին

կարդալ ամբողջութեամբ
ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ԽԵԼԱՑԻ ՈՐԴԻՆ

ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ԽԵԼԱՑԻ ՈՐԴԻՆ

Ժամանակին թագաւոր մը կար, որ երկու որդի ունէր։

կարդալ ամբողջութեամբ
ՄՕՐ ԳԱՆՁԵՐԸ

ՄՕՐ ԳԱՆՁԵՐԸ

Շողեր եւ Ցոլեր երկու քոյրեր էին։ Անոնք կը բնակէին համեստ տան մը մէջ, որ ընդարձակ պարտէզ մը ունէր։

կարդալ ամբողջութեամբ
ԲԻՒՐԵՂԵԱՅ ԳՆԴԱԿԸ

ԲԻՒՐԵՂԵԱՅ ԳՆԴԱԿԸ

Ժամանակին գիւղ մը կար, որու բնակիչները շատ ուրախ էին ու գոհունակ։ Այդ գիւղին մէջ Կորիւն անունով պատանի հովիւ մը կը բնակէր իր հօր, մօր եւ մեծմօր հետ։

կարդալ ամբողջութեամբ
ԽԵԼԱՑԻ ԱՔԼՈՐՆ ՈՒ ԽՈՐԱՄԱՆԿ ԱՂՈՒԷՍԸ

ԽԵԼԱՑԻ ԱՔԼՈՐՆ ՈՒ ԽՈՐԱՄԱՆԿ ԱՂՈՒԷՍԸ

Գիւղի մը մէջ խելացի աքլոր մը կ’ապրէր, որ ամէն առաւօտ կը կանչէր ու կ’արթնցնէր բոլոր գիւղացիները։

կարդալ ամբողջութեամբ
ԽԵԼԱՑԻ ՊԱԼԱՏԱԿԱՆԸ

ԽԵԼԱՑԻ ՊԱԼԱՏԱԿԱՆԸ

Ժամանակին թագաւոր մը կար, որ շատ կը սիրէր հանելուկներ հարցնել իր պալատականներուն։

կարդալ ամբողջութեամբ
ԴԵՒԱՁՈՒԿԻՆ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ

ԴԵՒԱՁՈՒԿԻՆ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ

Ժամանակին ամչկոտ եւ բարի դեւաձուկ (ութնոտն) մը կար։ Ան միշտ առանձին էր, հակառակ որ կը փափաքէր ընկերներ ունենալ։

կարդալ ամբողջութեամբ
ԿԱՐԷՆԻՆ ԲԱՐԻ ԳՈՐԾԸ

ԿԱՐԷՆԻՆ ԲԱՐԻ ԳՈՐԾԸ

Ծնունդի օրն էր։ Օդը չափազանց ցուրտ ու անձրեւոտ էր։ Կարէն, որ 12 տարեկան պատանի մըն էր, երբ իր սենեակի պատուհանէն դուրս կը դիտէր

կարդալ ամբողջութեամբ
ԾՆՈՒՆԴԻ ԱՍՏՂԸ

ԾՆՈՒՆԴԻ ԱՍՏՂԸ

Երկինքի աստղերէն հատ մը կար, որ ամենէն գեղեցիկն ու փայլունն էր

կարդալ ամբողջութեամբ
ԱԶՆԻՒ ԱՂՋՆԱԿԸ

ԱԶՆԻՒ ԱՂՋՆԱԿԸ

Արաքս բարի ու աշխատասէր փոքրիկ մըն էր։Ան հնազանդ էր իր ծնողներուն եւ սիրուած` բոլոր դասընկերներէն։

կարդալ ամբողջութեամբ
ՆԱՒԱԲԵԿԵԱԼԻՆ ԱՂՕԹՔԸ

ՆԱՒԱԲԵԿԵԱԼԻՆ ԱՂՕԹՔԸ

Ճամբորդական նաւ մը կը խորտակուի փոթորիկի մը պատճառով։ Միայն երկու մարդ կը յաջողին լողալով ամայի կղզի մը հասնիլ։

կարդալ ամբողջութեամբ
ԽՆՁՈՐԵՆԻՆ

ԽՆՁՈՐԵՆԻՆ

Հրակ տասը տարեկան մանչուկ մըն էր, որ շատ կը սիրէր խնձոր ուտել։ Ան ամէն օր, երբ խաղալու երթար, անպայման խնձոր մը կ՚ուտէր եւ միջուկը կը թափէր։

կարդալ ամբողջութեամբ
ՄԱՐԴԸ ԵՒ ԻՐ ՇՈՒՆԸ

ՄԱՐԴԸ ԵՒ ԻՐ ՇՈՒՆԸ

Մարդ մը եւ իր շունը կը մեռնին ու երկինք կը բարձրանան։ Կը քալեն ու կը հասնին ոսկեայ դրան մը առջեւ։ Մարդը դուռը կը զարնէ եւ պահակը կը բանայ։

կարդալ ամբողջութեամբ
ԹԱԳՈՒՀԻԻՆ ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ ՏՈՒՓԸ

ԹԱԳՈՒՀԻԻՆ ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ ՏՈՒՓԸ

Երիտասարդ թագուհի մը կախարդական տուփ մը ունէր.ատիկա երջանկութիւն պիտի բերէր թագաւորութեան, պայմանով որ բացուէր տեղ մը, ուր կայ առատաձեռնութիւն եւ ազնուութիւն։

կարդալ ամբողջութեամբ
ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ՀՆԱՐՔԸ

ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ՀՆԱՐՔԸ

Ժամանակին, թագաւոր մը, փորձելու համար իր հպատակները, հսկայ քար մը զետեղել* կու տայ ճամբուն մէջտեղը։

կարդալ ամբողջութեամբ
ԽԵԼԱՑԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ

ԽԵԼԱՑԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ

Ժամանակին սնապարծ* թագաւոր մը կար, որ երեք աղջիկ ունէր։ Օր մը կը հարցնէ անդրանիկ աղջկան.

կարդալ ամբողջութեամբ
Ազնիւ հողագործը

ԱԶՆԻՒ ՀՈՂԱԳՈՐԾԸ

Ժամանակին Անդրանիկ անունով հողագործ մը կար, որ փոքր հողակտոր մը ունէր։

կարդալ ամբողջութեամբ
ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ԳԻՐՔԸ

ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ԳԻՐՔԸ

Վարդան տասնչորս տարեկան ընթերցասէր պատանի մըն էր, սակայն վերջին շրջանին սկսած էր այլ զբաղումներ նախընտրել։

կարդալ ամբողջութեամբ
ԾԱՐԱՒ ԱԳՌԱՒԸ

ԾԱՐԱՒ ԱԳՌԱՒԸ

Ամառուան շատ տաք օդ մըն էր։ Ծարաւ ագռաւ մը կը թռչէր դաշտերուն մէջ ջուր փնտռելով։ Երկար ժամանակ չի կրնար ջուր գտնել, հետեւաբար կը սկսի յոյսը կորսնցնել։

կարդալ ամբողջութեամբ
ՉԱՐԻՔԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

ՉԱՐԻՔԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

Ժամանակին թագաւոր մը կար, որ շատ անգութ ու անարդար էր։

կարդալ ամբողջութեամբ
ՈՒՐԻՇՆԵՐՈՒՆ ՕԳՆԵԼՈՒ ԲԱՐԻՔՆԵՐԸ

ՈՒՐԻՇՆԵՐՈՒՆ ՕԳՆԵԼՈՒ ԲԱՐԻՔՆԵՐԸ

Ժամանակին Արի անունով մանչուկ մը կար։ Ան աղքատ ընտանիքի մը զաւակն էր։ Օր մը, երբ Արի անտառէն փայտ հաւաքած տուն կը վերադառնար, կը տեսնէ ծեր մարդ մը

կարդալ ամբողջութեամբ
ՀՆԱՐԱՄԻՏ ՄԱՅՐԸ

ՀՆԱՐԱՄԻՏ ՄԱՅՐԸ

Օր մը, մայր բադ մը իր բադիկներուն հետ կ’ուղղուէր դէպի լիճ, երբ հեռուէն կը նկատէ աղուէս մը։ Մայր բադը տագնապած * կը պոռայ.

կարդալ ամբողջութեամբ
ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱԴԷՊԸ

ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱԴԷՊԸ

Շուշան օդակայանն էր եւ իր թռիչքը կը սպասէր։ Օդանաւ բարձրանալու մի քանի ժամ կար, ուստի զբաղելու համար գիրք մը կը գնէ, ինչպէս նաեւ՝ տոպրակ մը կրկնեփուկ (պիսքուի) եւ կը տեղաւորուի նստարանի մը վրայ։

կարդալ ամբողջութեամբ
ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ

ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ

Սարօ տասնչորս տարեկան պատանի մըն էր, որ հակառակ խելացի ըլլալուն, ծոյլ էր եւ չէր սիրեր դաս սորվիլ։ Անընդհատ կը գանգատէր դասերուն դժուարութենէն ու շատ ըլլալէն եւ կը փափաքէր օր առաջ գործի ասպարէզ նետուելով՝ ազատիլ դասերէն։

կարդալ ամբողջութեամբ
ՔԱՂԱՔԻ ԵՒ ԳԻՒՂԻ ՄՈՒԿԵՐԸ

ՔԱՂԱՔԻ ԵՒ ԳԻՒՂԻ ՄՈՒԿԵՐԸ

Քաղաքացի մուկ մը այցելութիւն կու տայ իր ընկերոջ, որ գիւղը կ’ապրէր։ Գիւղացի մուկը կ՚ուրախանայ զայն տեսնելով, ուստի կը ջանայ լաւագոյնս հիւրասիրել ընկերոջ եւ իր կարողութեան

կարդալ ամբողջութեամբ
Բազէն Եւ Ճիւղը

ԲԱԶԷՆ ԵՒ ՃԻՒՂԸ

Ժամանակին թագաւոր մը կար, որ ունէր երկու բազէներ։ Անոնք շատ գեղեցիկ էին, այդ պատճառով թագաւորը անոնց խնամքը կը յանձնէ մասնագէտի մը։

կարդալ ամբողջութեամբ
Պարկեշտ Կովը

ՊԱՐԿԵՇՏ ԿՈՎԸ

Ժամանակին գիւղ մը կար, որ կը գտնուէր բլուրի մը ստորոտը։ Այս գիւղին մէջ կար կովերու նախիր* մը, որու մաս կը կազմէր Բունիա անունով խելացի կով մը, որ ունէր մէկ հատիկ հորթ մը։

կարդալ ամբողջութեամբ
Փոքրիկ Կաղանդ Պապուկը

ՓՈՔՐԻԿ ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊՈՒԿԸ

Ցուրտ առաւօտ մըն էր։ Արման իր սենեակի պատուհանին վրայ թեթեւ զարկի ձայներէն արթնցաւ։ Քնատ վիճակի մէջ, բացաւ պատուհանը եւ հարցուց.
«Ո՞վ կայ հոն»։

կարդալ ամբողջութեամբ
Հիւանդ Մարդամեքենան

ՀԻՒԱՆԴ ՄԱՐԴԱՄԵՔԵՆԱՆ

Մհեր հարուստ ընտանիքի մը զաւակն էր։ Ան կը բնակէր շատ գեղեցիկ բնակարանի մը մէջ, եւ կ՛ունենար ինչ որ փափաքէր։

կարդալ ամբողջութեամբ
Հնարամիտ Բանտարկեալը

ՀՆԱՐԱՄԻՏ ԲԱՆՏԱՐԿԵԱԼԸ

Ծերունի մը կ՛ապրէր գիւղի մը մէջ։ Ան կ՛ուզէր պարտէզին մէջ գետնախնձոր ցանել, սակայն հողը հերկելու ուժ չունէր։ Իր որդին, որ սովորաբար կ՛օգնէր իրեն, բանտարկուած էր։

կարդալ ամբողջութեամբ
Լուսինը եւ Մայրը

ԼՈՒՍԻՆԸ ԵՒ ՄԱՅՐԸ

Ժամանակին Արեւը, Քամին եւ Լուսինը քոյրեր էին, իսկ Աստղը` անոնց մայրը։ Օր մը, Որոտումն ու Կայծակը, որոնք անոնց հօրեղբայրն ու հօրաքոյրն էին, երեք քոյրերը ընթրիքի հրաւիրեցին։

կարդալ ամբողջութեամբ
Ցանկապատին Վրայի Փոսերը

ՑԱՆԿԱՊԱՏԻՆ ՎՐԱՅԻ ՓՈՍԵՐԸ

Դաւիթ տասը տարեկան մանչուկ մըն էր, որ հակառակ խելացի ըլլալուն, չար ու ջղայնոտ էր։ Բարկութեան պահուն ան կա՛մ խօսքով կը վիրաւորէր ընկերներն ու հարազատները, կա՛մ ալ կը հարուածէր ընկերները կամ քոյրը։

կարդալ ամբողջութեամբ