ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ ԾԱՌԸ

Փոքրիկ տղեկ մը, երբ կը պտըտէր հանրային պարտէզին մէջ, կը տեսնէ ծառ մը, որուն վրայ գրուած էր. «Ես հրաշագործ ծառ եմ: Ըսէ՛ք կախարդական բառերը եւ տեսէք թէ ինչե՜ր պիտի պատահին»։

Տղեկը կը փորձէ զանազան բառեր, որոնք կարդացած էր գիրքերու մէջ կամ լսած էր ֆիլմերէ, բայց ապարդիւն*. ո՛չ «ապրաքատապրա»-ն, ո՛չ «հոքուս-փոքուս»-ը, ո՛չ ալ «բացուի՛ր սեզամ»-ը արդիւնք կու տան։ Ուստի բարկացած, ոտքով բազմիցս կը հարուածէ ծառի բունին: Այս բոլորէն յոգնած կը նստի դիմացի նստարանին:

Ատեն մը ետք, կը զղջայ ըրածին ու ծառին դիմելով կ’ըսէ.

-- Սիրելի՛ ծառ, ներողութիւն կը խնդրեմ ըրածիս համար: Ինչ ալ ըլլար, պէտք չէ զարնէի քեզի, բայց շա՛տ կը փափաքէի գաղտնիքդ իմանալ: հաճիս ներէ՛ ինծի եւ եթէ կ'ուզես՝ օգնէ, որ գիտնամ հրաշքդ ի՛նչ է, շա՜տ կը խնդրեմ։

Յանկարծ ճռնչալով* դուռ մը կը բացուի ծառին կոճղին* մէջ։ Տղեկը շատ կ'ուրախանայ, որ ծառը լսեց իր խնդրանքը: Կը փորձէ մտնել, սակայն շատ մութ էր ներսը, ուստի նորէն կը դիմէ ծառին.

-- Շնորհակալ եմ, սիրելի՛ ծառ, որ լսեցիր խնդրանքս։ Վստահ եմ, որ աւելի հրաշալի բաներ պահած ես ներսը: Կրնա՞մ անոնք ալ տեսնել քու արտօնութեամբդ:

Այս խօսքերուն վրայ ծառին խոռոչը* կը լուսաւորուի եւ տղեկը ներս կը մտնէ ու կը տեսնէ բազմաթիւ խաղալիքներ ու համեղ քաղցրաւենիք

Տղեկը կը բերէ նաեւ իր ընկերները, որոնք նոյնպէս կ’ըսեն կախարդական խօսքերը՝ «խնդրեմ», «հաճիս», «շնորհակալ եմ», եւ անոնք ալ կ’օգտուին կախարդական ծառին բարիքներէն։

 


Հետեւեալ հարցումներէն իւրաքանչիւրին տրուած 3 հաւանական պատասխաններէն փորձէ՛ ընտրել ճիշդը։

  1. Տղեկը հանրային պարտէզին մէջ ինչպիսի՞ ծառ մը կը տեսնէ։

  2. Ի՞նչ էին այն բառերը, որոնք բացին դուռ մը ծառին կոճղին եւ լուսաւորեցին ծառը։

  3. Տղեկը ծառէն ի՞նչ կը սորվի։