PDF-Ի ՊԱՏՈՒԷՐ

Ուրախութեամբ կը տեղեկացնենք, որ ՓԹԻԹ-ի կայքի որեւէ խաղ, պատմուածք եւ այլն PDF տարբերակով տրամադրելի պիտի ըլլայ փափաքողներուն:

Արդ, եթէ նման փափաք մը ունիք, կը խնդրենք որ ամբողջացնէք տուեալ հարցաթերթիկը։ Ձեր անձնական տուեալները ենթակայ չեն հրապարակման եւ պիտի ծառայեն աւելի լաւ իմանալու մեր լսարանը եւ ի հարկին բարելաւելու մեր ծառայութիւնը: