Խմբագրական

Տիեզերքը (universe) ամբողջութիւնն է այն բոլոր երկնային մարմիններուն (celestial bodies), որոնք գոյութիւն ունին անջրպետին մէջ։ Տիեզերքը այնքա՜ն ընդարձակ է, որ կարելի չէ պատկերացնել անոր մեծութիւնը։


կարդալ ամբողջութեամբ

Նոր Պատմուածք

ԴԷՊՔԻ ՄԸ ԴՐԱԿԱՆ ԿՈՂՄԸ

Ժամանակին թագաւոր մը կար, որ շատ կը սիրէր որսորդութիւնը։ Ան իր ազատ ժամանակին մեծ մասը կ'անցընէր պալատին մօտ ու անկէ հեռու գտնուող անտառներու մէջ:

կարդալ ամբողջութեամբ

Լեզուական նոր Խաղեր

ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌԸ ՏԻԵԶԵՐՔԻ ԱՌՆՉՈՒԱԾ ԲԱՌԵՐՈՒ ՄԷՋ

Խաղալ

ԾԱՆՕ՞Թ ԵՍ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐՈՒ ԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ԱՆՈՒՆՆԵՐՈՒՆ

Խաղալ

ԽԱՉԲԱՌ ՏԻԵԶԵՐՔԻ ԱՌՆՉՈՒԱԾ ԲԱՌԵՐՈՎ

Խաղալ

ԿՐՆԱ՞Ս ԸՆՏՐԵԼ ՃԻՇԴ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ

Խաղալ

ՊԱՀՈՒԱԾ ԱՆՈՒՆԸ ԾԱՂԻԿՆԵՐՈՒ ՄԷՋ

Խաղալ

ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ ԽԱՂ
ՏԻԵԶԵՐՔԻ ԱՌՆՉՈՒԱԾ ԲԱՌԵՐՈՎ

Խաղալ

Նոր Առակ

ԱԳՌԱՒԸ ԵՒ ԿԱՐԱՊԸ

Ագռաւ մը կար, որ կը նախանձէր Կարապին, որովհետեւ իր փետուրները ածուխի պէս սեւ էին, մինչ Կարապին փետուրները ձիւնասպիտակ* էին։

կարդալ ամբողջութեամբ

Նոր այլ խաղեր

Ո՞Ր ՆԿԱՐԸ

Խաղալ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԳԻՏԵ՞Ս

Խաղալ

ՇԱՐՔԻՆ ՉՅԱՐՄԱՐՈՂ ԲԱՌԸ

Խաղալ

ԳԻՏԵ՞Ս ԹՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ 4 ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Խաղալ