ԳԻՏԱԿԱՆ ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ԳԻՏԷԻ՞Ր, ԹԷ...

Ուսումնասիրութիւններու վրայ հիմնուած հետաքրքրական իրողութիւններ բարեկամութեան մասին։

 

  • Բարեկամ չունենալը վնասակար է առողջութեան։ Մեկուսացած ըլլալը եւ բարեկամ չունենալը նոյնքան վնասակար է առողջութեան որքան ծխելը եւ սոնքութիւնը։
  • Մարդիկ իրենց կեանքի ընթացքին կրնան շուրջ 400 բարեկամ ունենալ, բայց միայն 8 տոկոսը կը յարատեւէ։
  • Վերջին 20 տարիներուն բարեկամ չունեցողներու թիւը կրկնապատկուած է։
  • Կենդանիներ կրնան բարեկամներ ունենալ տարբեր տեսակի կենդանիներէ։ Ուսումնասիրութեան մը համաձայն կապիկներ, ձիեր, չղջիկներ եւ փիղեր կրնան այլ տեսակի կենդանիներու հետ բարեկամ ըլլալ։
  • Ամուսնացած զոյգի մը միջեւ բարեկամութեան գործօնը կ՚օգնէ, որ ամուսնական կապը զօրաւոր ըլլայ եւ ամուսնութիւնը յարատեւէ։
  • Լուրջ հիւանդութեան մը պարագային, անձեր, որոնք բարեկամներ եւ ընկերային շրջանակ ունին, աւելի հաւանականութիւն ունին բուժուելու։
  • Պաշտօնակիցներու միջեւ բարեկամութիւնը աշխատանքը աւելի հաճելի եւ արդիւնաւէտ կը դարձնէ։
  • Բարեկամութիւնը աւելի անհրաժեշտ է իգական սեռին, քան՝ արականին, որ ընտանեկան կապերը աւելի կարեւոր կը նկատէ:
  • Բարեկամութիւն մը աւելի զօրաւոր կ՚ըլլայ, եթէ գիտնանք մեր բարեկամին ճաշակն ու նախասիրութիւնները եւ զինք նեղացնող պարագաները։
  • Գիտականօրէն փաստուած է, որ լաւ բարեկամներու ընկերակցութիւնը կը նուազեցնէ ճնշուածութիւնը։