ԳԻՏԱԿԱՆ ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ...

Հետաքրքրական տեղեկութիւններ ընտանի կենդանիներու մասին

ՇՈՒՆԵՐԸ...

 • ...սերած* են գայլերէն հազարաւոր տարիներ առաջ։
 • ...ունին 40 անգամ աւելի զօրաւոր հոտառութիւն, քան՝ մարդիկը։
 • ...միայն դեղին եւ կապոյտ գոյները կը տեսնեն, իսկ մնացեալը մոխրագոյնի երանգներ կը թուին իրենց։

 

ԿԱՏՈՒՆԵՐԸ...

 • ...կրնան նախազգալ փոթորիկը։
 • ...կարճատես են, բայց մութին մէջ մարդոցմէ աւելի լաւ կը տեսնեն։
 • ...բացառիկ լսողութիւն եւ հոտառութիւն ունին։
 • ...շատ հոգածութիւն չեն պահանջեր եւ ուրախ կ’ըլլան առանձին մնալով, մինչ շուները շատ ուշադրութիւն կ’ակնկալեն։

 

ԽՈԶԵՐԸ...

 • ...քրտինքի գեղձ* չունին եւ զովանալու ու արեւուն ճառագայթներէն պաշտպանուելու համար ցեխի մէջ կը գլորին։

 

ԿՈՎԵՐԸ...

 • ...մարդոց պէս բարեկամութիւն կը մշակեն եւ կը նախընտրեն յարաբերիլ իրենց նախասիրած կովերուն հետ։
 • ...գոյն չեն տեսներ։
 • ...10-12 ժամ կը պառկին, բայց միայն 4 ժամ կը քնանան։

 

ԲԱԴԵՐԸ...

 • ...ջրակայուն* փետուրներ ունին։ Անոնք իրենց պոչին քով յատուկ գեղձ* մը ունին, որ իւղ կ’արտադրէ եւ անով կը պատէ անոնց փետուրները։

 

ԱՅԾԵՐԸ...

 • ...ուղղանկիւնաձեւ բիբեր ունին, որ կ’օգնէ իրենց աւելի լաւ տեսնելու մութին մէջ։

 

ՈՉԽԱՐՆԵՐԸ

 • ...կրնան ինքզինքնին բուժել։
 • ...զգայուն եւ խելացի կենդանիներ են։ Անոնք կրնան 50 այլ ոչխարներ ճանչնալ։

 

ՀԱՒԵՐԸ

 • ...զօրաւոր յիշողութիւն ունին: Անոնք կը զանազանեն դէմքեր եւ կը ճանչնան իրենց տէրերը։
 • ...բոլոր գոյները կը տեսնեն։

 

ՁԻԵՐԸ...

 • ...գրեթէ 360 աստիճան  կը տեսնեն առանց գլուխնին շարժելու, որովհետեւ իրենց աչքերը գլխուն երկու կողմերը կը գտնուին։
 • ...ծնելէ քիչ ետք կրնան քալել եւ վազել։
 • ...բացառիկ յիշողութիւն ունին եւ շատ խելացի են։