ՏԱՐԲԵՐ ԻՄԱՍՏԸ


Իւրաքանչիւր շարքի վրայ կը տեսնես 4 բառ, որոնցմէ երեքը հոմանիշներ են։ Փորձէ՛ գտնել այն բառը, որ բոլորովին տարբեր իմաստ ունի։


ջարդ
կոտորած
նախիր
նախճիր
 
սափոր
փարչ
կուժ
փարոս
 
քուն
նինջ
թունդ
նիրհ
 
փաստ
լաստ
հաւաստիք
ապացոյց
 
տանիք
կտուր
բարիք
երդիք