ԿՐԿՆՈՒՈՂ ՎԱՆԿԵՐՈՎ ԲԱՅԵՐ


Հայերէնի մէջ կան շարք մը բայեր, որոնք ունին կրկնուող վանկեր։
Ամբողջացո՛ւր վարի նախադասութիւնները ճիշդ բայը տանելով եւ տեղադրելով (drag and move) իր յարմար տեղը։