ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ԽԱՂ


Տարբերութիւններէն ոմանք գտնելը բաւական սուր աչք կ'ուզէ: Ապա, տեսնենք, որքան ժամանակէն պիտի գտնես եօթը տարբերութիւնները: Սկսանք. մէկ, երկու, երեք...