ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌԸ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐՈՒ ՄԷՋ


Ցանցին մէջ ջնջէ՛ տուեալ բառերը, ապա մնացեալ տառերով կազմէ՛ պահուած բառը, որ շատ կարեւոր է այս բոլոր ուտեստները ըմբոշխնելու* համար: Բառերը ջնջել հորիզոնական շարքերու եւ ուղղահայեաց սիւնակներու վրայ, երկու ուղղութեամբ։
Պահուած բառը գտնելէ ետք տեղադրէ վարի տուփիկին մէջ։