ԿՐՆԱ՞Ս 900 ՈՒՆԵՆԱԼ


Ձախ կողմի սիւնակին իւրաքանչիւր թիւ միացո՛ւր աջ սիւնակի այն թիւին, որուն հետ բազմապատկութեան արդիւնքը 900 է։


2
3
6
9
10
12
15
25
300
90
450
60
36
150
75
100