ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ ԽԱՂ ԲԱՆՋԱՐԵՂԷՆՆԵՐՈՎ ԵՒ ԸՆԴԵՂԷՆՆԵՐՈՎ


Շա՜տ ճաշեր կը պատրաստուին բանջարեղէնով եւ ընդեղէնով*: Մանաւանդ բուսակերներու համար, անոնք շատ սիրելի եւ կարեւոր են: Ուրեմն սորվինք այդ բանջարեղէնները ինչպէ՞ս կը գրուին: Հետեւաբար, ամբողջացո՛ւր բառերուն պակսող տառերը ընտրելով կողքին տրուած տառերէն ճիշդը։


որեն (ձ,ց)
սմուկ (բ,փ)
բրին (ձ,ց)
կաղամ (բ,փ)
սիսե (ռ,ր)
լլիկ (ո,օ)
լուիա (բ, փ)
վարուն (գ,ք)
աւար (ձ,ց)
ազատեղ (գ,ք)
ողկ (բ,փ)
ճակնեղ (դ,թ)