ԼԱԲԻՒՐԻՆԹՈՍ ՔԱՅԼԵՐԳՈՎ


Օգնէ՛ Դալարին ու Արեգին, որ հասնին դրօշակին։
Հայաստանի քայլերգը վստահաբար գոց գիտես ու հպարտութեամբ կ'երգես: Ուրեմն դիւրութեամբ պիտի կարենաս գտնել ճիշդ ճամբան։


  Can't load the maze game, because your browser doesn't support HTML5.