ԱՌՆՉՈՒԹԵԱՆ ԽԱՂ


Առաջին սիւնակի իւրաքանչիւր բառը միացու՛ր երկրորդ սիւնակի այն բառին, որուն առնչուած է։


  արցունք  
  լորձունք  
  ծնօտ  
  ծոծրակ  
  ծուծ  
  բլթակ  
  ճակատ  
  զիստ  
  բերան  
  ականջ  
  ոսկոր  
  աչք  
  կզակ  
  ոտք  
  գլուխ  
  վիզ