ՊԱՏԿԵՐԱՒՈՐ ԽՕՍՔԵՐՈՒ ԻՄԱՍՏՆԵՐԸ ԳԻՏԵ՞Ս


Հայերէնի մէջ կան բազմաթիւ թեւաւոր կամ պատկերաւոր արտայայտութիւններ, որոնք մեր խօսքը կը դարձնեն աւելի հաճելի: Անոնցմէ նախապէս ընտրած էինք ութ հատ. վստահ ըլլալով որ սիրեցիք այս խաղը, ահա ութ հատ եւս։
Խաղալու եւ սորվելու համար առաջին սիւնակի պատկերաւոր խօսքը միացուր երկրորդ սիւնակի իր իմաստին: Փորձէ խօսքիդ մէջ օգտագործել այս արտայայտութիւնները, եւ տես թէ ի՛նչ պիտի ըլլայ մարդոց անդրադարձը: Վստահաբար պիտի զարմանան...


  Ազատ շունչ քաշել  
  Ականջը ծակ ըլլալ  
  Աչքերը չորս բանալ  
  Աղբիւր գալ ծարաւ երթալ  
  Աշխարհ տեսած մարդ  
  Աչքի փուշ դառնալ  
  Ատամները սրել  
  Արիւն քրտինք մտնել  
  Շատ ուշադիր ըլլալ  
  Անճարակ ըլլալ  
  Ծանր բեռէ մը ազատիլ  
  Բանի մը պատրաստուիլ  
  Չարաչար աշխատիլ  
  Շուտով լսել  
  Փորձառու անձ  
  Ատելի ըլլալ