ԿՐՆԱ՞Ս ԿԱԶՄԵԼ ԱՌԱԾԸ


Իւրաքանչիւր բոլորակի մէջի տառերը դասաւորելով կազմէ՛ բառը, ապա տեղադրելով քառակուսիներուն մէջ, կազմէ՛ ասացուածքը։ Իւրաքանչիւր բոլորակի կեդրոնի տառը բառին սկզբնատառն է։