ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌԸ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԾԱՂԻԿՆԵՐՈՒ ՄԷՋ


Հաւանաբար արդէն խաղցար «Գիտե՞ս գարնանային ծաղիկները» խաղը եւ ծանօթացար նոր ծաղիկներու եւ անոնց անուններուն: Շարունակենք ամրապնդել մեր սորվածը այս խաղով:
Տուեալ ծաղիկներուն անունները ջնջէ՛ ցանցին մէջ, ապա մնացեալ տառերով կազմէ պահուած բառը։
Բառերը կրնաս ջնջել հորիզոնական շարքերու եւ ուղղահայեաց սիւնակներու վրայ՝ երկու ուղղութեամբ։ Իւրաքանչիւր տառ միայն մէկ անգամ կրնաս օգտագործել։

Պահուած բառը գտնելէ ետք տեղադրէ վարի տուփիկին մէջ։