Մեր Մասին Download App

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԳԻՏԵ՞Ս


Հայաստանի Հանրապետութիւնը բաժնուած է տասնմէկ մարզերու։ Փորձէ՛ ստորեւ տրուած 11 մարզերուն անունները տեղադրել խաչբառին մէջ։