Մեր Մասին Download App

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ ԿՐՆԱ՞Ք ԳՏՆԵԼ


Ձախ կողմի սիւնակի իւրաքանչիւր բառ միացո՛ւր աջ կողմի սիւնակի իր համապատասխան հոմանիշին։


  թագաւոր  
  ըմպելիք  
  գաւաթ  
  ընծայ  
  գաճաճ  
  գոյն  
  պարան  
  ընտիր  
  ժխոր  
  աշխոյժ  
  նուէր  
  թզուկ  
  արքայ  
  բարձրորակ  
  բաժակ  
  աղմուկ  
  ժիր  
  Խմիչք  
  երանգ  
  չուան