Մեր Մասին Download App

ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ ԿՐՆԱ՞Ք ԳՏՆԵԼ


Ձախ կողմի սիւնակի իւրաքանչիւր բառ միացուցէ՛ք աջ կողմի սիւնակի իր համապատասխան հականիշին։


  արի  
  տաք  
  սուղ  
  համեստ  
  սէր  
  բարդ  
  նիհար  
  անպէտ  
  բարձր  
  սակաւախօս  
  գոռոզ  
  ատելութիւն  
  վախկոտ  
  գէր  
  պաղ  
  ցած  
  աժան  
  պարզ  
  շատախօս  
  պիտանի